Prípravné stretnutie k multilaterálnemu školskému partnerstvu Erasmus+ - Piaristická spojená škola Nitra