Spolupráca s Červeným krížom pre Ukrajinu - Piaristická spojená škola Nitra