Piaristi na súdnom pojednávaní - Piaristická spojená škola Nitra