Mladý prekladateľ - Piaristická spojená škola Nitra