Mladý prekladateľ 2019 - Piaristická spojená škola Nitra