Medzinárodný projekt Erasmus+: „Zoologické záhrady verzus ochrana živočíšnych druhov“ - Piaristická spojená škola Nitra