Matematická olympiáda - Piaristická spojená škola Nitra