MAREC – mesiac FRANKOFÓNIE ?? - Piaristická spojená škola Nitra