Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku - Piaristická spojená škola Nitra