Kanadský veľvyslanec na našej škole! - Piaristická spojená škola Nitra