Jazykovo-umelecká súťaž - Piaristická spojená škola Nitra