Aktivita C1 - medzinárodné stretnutie projektového tímu Erasmus+ - Piaristická spojená škola Nitra