54. ročník biologickej olympiády v kategóriách A, B - Piaristická spojená škola Nitra