41. ročník celoštátneho kola SOČ - Piaristická spojená škola Nitra