Objavné vyučovanie v areáli Katedry botaniky a genetiky, FPV UKF Nitra - Piaristická spojená škola Nitra