Školská jedáleň

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Školská jedáleň

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Výdaj obedov:

Jedálny lístok nájdete na stránkach edupage

Študenti stravu odoberajú na základe identifikačnej karty na termináli v školskej jedálni. Obed sa vydáva na základe automatickej objednávky v stravovacom systéme školy.

Stravu možno odhlásiť deň vopred do 13:30 hod. v mimoriadnych prípadoch (ochorenie) daného dňa do 7:30 hod. telefonicky. Odhlasovanie na konci školského roka treba nahlásiť najneskôr do 15. júna daného roka.

  • telefonicky:
  • vrátnica: 037 23 00 200
    vedúca ŠJ: 037 23 00 206
  • osobne  v kancelárii vedúcej ŠJ
  • cez prihlasovanie v Edupage

Prosíme vás o dodržiavanie pokynov, aby sme predišli konfliktom a nedorozumeniam.
Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu.

Stravná jednotka:

Potraviny Náklady Spolu
1.- 4. ročník ZŠ 0,88€ 0,20€ 1,08€
5.- 9. roč ZŠ, prima – kvarta 0,95€ 0,20€ 1,15€
5.- 9. roč SŠ, kvinta – oktáva 1,05€ 0,20€ 1,25€
Dospelí 1,05€ 1,10€ 2,15€