Organizácia
śkolského roka

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Organizácia
śkolského roka

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Školský rok 2019/2020

Školský rok sa začína 1. septembra 2019.

  • Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok).
  • Školské vyučovanie v prvom polroku sa končí 31. januára 2020 (piatok).
  • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2020 (utorok).
  • Školské vyučovanie v druhom polroku sa končí 30. júna 2020 (utorok).

Prázdniny:

  P r á z d n i n y Posledný deň vyučovania 

pred  začiatkom prázdnin 

Termín  prázdnin Začiatok vyučovania 

po prázdninách

  jesenné 29. október 2019 (utorok) 30. október  –

31. október 2019

4. november 2019  (pondelok)
  vianočné 20. december 2019  (piatok) 23. december 2019 –

7. január 2020

8. január 2020 (streda)
 polročné 31. január 2020

(piatok)

3. február  2020

(pondelok)

4. február 2020 (utorok)
 

jarné

Bratislavský kraj,  Nitriansky kraj,
Trnavský kraj
14. február 2020  (piatok) 17. február  –

21. február 2020

24. február 2020 (pondelok)
Banskobystrický kraj

Žilinský kraj Trenčiansky kraj

21. február 2020

(piatok)

24. február  –

28. február  2020

2. marec 2020 (pondelok)
Košický kraj

Prešovský kraj

28. február 2020 (piatok) 2. marec –

6. marec 2020

9. marec 2020 (pondelok)
 veľkonočné 8. apríl 2020

(streda)

9. apríl –

14. apríl 2020

15. apríl 2020

(streda)

 letné 30. jún 2020

(utorok)

1. júl  –

31. august 2020

2. september 2019  (streda)