Organizácia
śkolského roka

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Organizácia
śkolského roka

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Školský rok 2018/2019

Školský rok sa začína 1. septembra 2018.

  • Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok).
  • Školské vyučovanie v prvom polroku sa končí 31. januára 2019 (štvrtok).
  • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2019 (pondelok).
  • Školské vyučovanie v druhom polroku sa končí 28. júna 2019 (piatok).

Prázdniny:

  P r á z d n i n y Posledný deň vyučovania 

pred  začiatkom prázdnin 

Termín  prázdnin Začiatok vyučovania 

po prázdninách

  jesenné 30. október 2018 (utorok) 31. október  –

2. november 2018

5. november 2018  (pondelok)
  vianočné 21. december 2018  (piatok) 23. december 2018 –

7. január 2019

8. január 2019 (utorok)
 polročné 31. január 2019

(štvrtok)

1. február  2019

(piatok)

4. február 2019 (pondelok)
 

jarné

Košický kraj

Prešovský kraj

15. február 2019  (piatok) 18. február  –

22. február 2019

25. február 2019 (pondelok)
Bratislavský kraj Nitriansky krajTrnavský kraj 22. február 2019

(piatok)

25. február  –

1. marec  2019

4. marec 2019 (pondelok)
Banskobystrický kraj

Žilinský kraj Trenčiansky kraj

1. marec  2019 (piatok) 4. marec –

8. marec 2019

11. marec 2019 (pondelok)
 veľkonočné 17. apríl 2019

(streda)

18. apríl –

23. apríl 2019

24. apríl 2019

(streda)

 letné 28. jún 2019

(piatok)

1. júl  –

31. august 2019

2. september 2019  (pondelok)