Informácie

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Informácie

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.