Úspešní žiaci

Úspechy ZŠ

Úspešní žiaci

Úspechy ZŠ

Úspechy žiakov našej Základnej školy

Najväčším úspechom na 1. stupni základnej školy je, že sa žiaci postupne naučia písať, čítať, počítať, pekne sa pomodliť, pozdraviť sa starším, spláchnuť WC, umyť si ruky, najesť sa s príborom bez mamičky, prijať svoj neúspech či prehru a podobne. Toto sú naše každodenné malé krôčiky k úspechu, ktoré si veľmi vážime a tešíme sa z nich.

Zo súťaží, ktoré sa konali a na ktorých žiaci našej základnej školy boli úspešní vyberáme nasledovné:

Šk. rok 2018/2019

Šaliansky Maťko – súťaž v prednese slovenskej povesti:
 •   Adam Uher (3.A ZŠ) – získal v krajskom kole 2.miesto

Klokanko – matematická súťaž:

 • Gabriel Trubíni / 4.A/ – úspešnosť 93,3 %, Karolína Frivaldská / 4.A/ – úspešnosť 86,7 %

Hviezdoslavov Kubín – regionálne kolo

 • 2. miesto Adam ONDRÍK

V tomto školskom roku naša škola vyhrala projekt – O2 Športová akadémia Mateja Tótha. Certifikát našej škole osobne odovzdal Matej Tóth 10. septembra 2018. Veríme, že účasťou v tomto projekte budeme motivovať našich žiakov k aktívnemu pohybu a k zdravému životnému štýlu.

iBobor – informatická súťaž,

 • kategória Bobrík – Karolína Sofia Frivaldská  /4.A/– 100. percentil
 • kategória Drobec – Samuel Poliak /2.A/                    – 99. percentil

Pytagoriáda – matem. súťaž, úspešní riešitelia, ktorí postupujú do obvodného kola:

 • kateg. P3 /3.A/ – Daniel Bohun, Matúš Krajči, Adam Ondrík
 • kat. P4 /4.A/ – Karolína Frivaldská, Dominik Švantner, Gabriel Trubíni, Richard Vilina

Šk. rok 2017/2018

Šaliansky Maťko – súťaž v prednese slovenskej povesti:

 • Šimon Hladek, žiak 3.A, postúpil ako víťaz okresného kola a získal čestné uznanie v krajskom kole

Slávik Slovenska – súťaž v speve ľudových piesní:

 • Peter Kollár / 1. kat./ postúpil do okresného kola
 • Martina Kollárová /2.kat/ postúpila do okresného kola

SONG – spevácka súťaž v anglickom jazyku:

 • II. skupina – 1. miesto v okresnom kole, získali Martina Kollárová, Lucia Valkounová a Ema Tinesová žiačky 5.A

Hviezdoslavov Kubín – súťaž v prednese slovenskej poézie a prózy:

– Adam Ondrík / 2.A/ získal 2.miesto v okresnom kole s postupom do krajského kola.

– Ondrej Spišák / 5.A/ získal 1. miesto v krajskom kole a postúpil do celoslovenského kola,

Pytagoriáda – matematická súťaž:

 • do okresného kola postúpili: Adrian Kondé / 4.A/, Karolína Frivaldská / 3.A/,Ondrej  Spišák /5.A/

„Kde je voda, tam je život„ – výtvarná súťaž:

 • Martin Homola /4.A/ získal miesto v celoslovenskej súťaži