Štúdium

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Štúdium

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.