Zákaz prevádzky a karanténne opatrenie - Piaristická spojená škola Nitra