Opatrenia ministerstva školstva - Piaristická spojená škola Nitra