Usmernenie č. 2 a č. 3 k súčasnej situácii - Piaristická spojená škola Nitra