Rodičovské združenie - Piaristická spojená škola Nitra