Piaristická spojená škola má nové vedenie! - Piaristická spojená škola Nitra