Opatrenia od 12. októbra 2020 - Piaristická spojená škola Nitra