Obnovenie prevádzky základnej školy - Piaristická spojená škola Nitra