!! OBNOVENIE PREVÁDZKY PIARISTICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY !! - Piaristická spojená škola Nitra