Krížová cesta na Kalvárii - Piaristická spojená škola Nitra